پنکه واتسون ایستاده 1036

1036

محصول جدید

200 قلم

0 تومان بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

+ کنترل از راه دور 

+ با 3 دور موتور مختلف

+ چرخش سینیوسی پره

+ با تایمر زمانی تا 8 ساعت

+ صفحه نمایش دیجیتال