پنکه سام ایستاده EF-S1404 R

EF-S1404 R

محصول جدید

200 قلم

0 تومان بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

- با کنترل

- نمایشگر دیجیتال

- قابلیت پیش تنظیم

- تایمر 10 ساعته

- ارتفاع قابل تنظیم

- 5پره

- رنگ قرمز مشکی