پنکه سام ایستاده EF-S1406 W

EF-S1406 W

محصول جدید

200 قلم

0 تومان بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

  • 5 پره

  • رنگ سفید

  • همراه با کنترل

  • تایمر 7 ساعته

  • نمایشگر دیجیتال
  • ارتفاع قابل تنظیم

  • قابلیت پیش تنظیم