پنکه سام ایستاده EF-S1504 G

EF-S1504 G

محصول جدید

200 قلم

0 تومان بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

با کنترل

- نمایشگر دیجیتال

- قابلیت پیش تنظیم

- تایمر 8 ساعته

- چرخش سینوسی

- ارتفاع قابل تنظیم

- 5پره

- رنگ بژ مشکی